Vastuunoton kulttuuri – Accountability

Erikoisalamme on auttaa johtajia, esimiehiä, yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa – onnistumaan vastuunoton kulttuurin, Accountability, avulla.

Partners In Leadership on maailman johtava Accountability kyvykkyyksien ja muutosmenetelmien kehittäjä. Lähes 30-vuotisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena käytettävissämme on moninkertaisesti palkitut ja tuhansissa menestystarinoissa koeponnistetut luotettavat, nopeat ja ketterät menetelmät ja strukturoitu prosessi.

DOOR Internationalin kautta olemme Partners in Leadershipin menetelmien edustaja Suomessa yksinoikeudella. Kansainvälisissä toimituksissa toimimme yhteistyössä  DOOR-verkoston kanssa, joka kattaa yli 80 maata ja kymmeniä eri kielivaihtoehtoja.

Luo imua kulttuurin avulla

Kulttuuri määrittää, kuinka organisaatio ajattelee, toimii ja käyttäytyy yksilöinä ja yhdessä. Se määrittää, miten organisaatiota voi johtaa ja miten se kykenee saavuttamaan tulokset. Kulttuuri vaikuttaa keskeisesti siihen, miten organisaatio pystyy uudistumaan ja jatkuvasti kehittämään suorituskykyä. Hyvällä yhteispelillä organisaatio kykenee hyödyntämään täyden potentiaalinsa ja on enemmän kuin osiensa summa.

Vastuunoton kulttuuri Accountability on tutkitusti tehokkain kulttuuri. Vastuunoton kulttuuri on mallinnettu ja kuvattu yksinkertaisella ja konkreettisella tavalla. Se on helppo ymmärtää ja kommunikoida. Samat mallit ja menetelmät toimivat organisaation kaikilla tasoilla, riippumatta asemasta tai aiemmasta kokemuksesta. Vastuunoton taitoja voidaan valmentaa ja oppia samalla tavalla kuin mitä tahansa muitakin taitoja. Niissä kyse on asenteesta ja yhteisestä ajattelusta enemmän kuin teknisistä taidoista.

Nopeuta muutosta

Prosessin lähtökohtana on aina se, mitä asiakas haluaa saavuttaa. Asiakkaamme arvostavat tätä lähestymistä, joka kytkeytyy suoraan liiketoimintaan. Tapamme toimia on fasilitoiva ja käytännönläheinen. Se on positiivinen, inspiroiva, voimakkaasti osallistava, oivalluttava ja tulevaisuuteen suuntautuva. Autamme teitä kirkastamaan fokuksen, priorisoimaan, konkretisoimaan tulokset, inspiroimaan ja saamaan kaikki mukaan. Vastuunoton kulttuurin avulla saavutetaan korkea sitoutumisen taso ja energisoidaan organisaatio saavuttamaan yhteinen maali.

Prosessin tuloksena jokainen organisaatiossa ymmärtää yhteiset strategiset priorisoidut nk. Avaintulokset ja oman työnsä kytkennän niihin. Syntyy yhteinen halu aktiivisesti toimia tulosten saavuttamiseksi – onnistua yhdessä. Vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Miten liikkeelle?

Sovitetaan lähestyminen ja askeleet teidän tarpeisiinne, aikatauluunne ja budjettiinne. Missä tarve ja hyöty on suurin? Mikä on kaikkein kiireellisintä? Aloituskohde voi olla johtoryhmä, koko organisaatio tai organisaation osa. Suurissa organisaatoissa voidaan sertifioida omat sisäiset fasilitaattorit. Pienissä organisaatioissa prosessi on nopea – koko organisaatio voi osallistua yhteen työpajaan. Työpajan koko voi olla muutamasta henkilöstä jopa yli sataan henkilöön, joskin kokemuksemme mukaan 10-40 henkilöä on optimaalisin koko.

Tilanteen mukaan voimme valita yhden kolmesta vaihtoehtoisesta prosessista sen, jolla lähdetään liikkeelle.

Aloitus on mahdollinen myös pienin askelin. Lyhyt workshop tai keynote-puhe useampipäiväisen kehittämispäivän osana voi lisätä inspiraatiota, tietoisuutta ja innostusta. Myös osallistuminen avoimeen valmennukseen voi tuoda hyviä ideoita.

Ota yhteyttä sähköpostitse tai soita 040 753 7788 / Hele Lonka.

Kiitos!