Tuottaako nykyinen tapamme ajatella ja toimia ne tulokset, jotka haluamme saavuttaa?

Erikoisalamme on auttaa asiakkaitamme löytämään ratkaisut yllä olevaan kysymykseen.

Käytämme maailman johtavan kulttuurimuutoksen menetelmien ja kyvykkyyksien kehittäjän Partners In Leadershipin moninkertaisesti palkittuja menetelmiä ja prosesseja,  jotka on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Olemme osa kansainvälistä organisaatiota.

Tapamme toimia on fasilitoiva ja käytännönläheinen. Se on positiivinen, inspiroiva, voimakkaasti osallistava, oivalluttava ja tulevaisuuteen suuntautuva

Yhteinen maali ja prioriteetit kirkkaiksi

Ensimmäinen askel prosessissa on priorisoida, kirkastaa ja sanoittaa yhteinen maali. Prosessin tuloksena jokainen organisaatiossa ymmärtää yhteiset priorisoidut tulokset ja oman työnsä kytkennän niihin.

Nämä yhteiset nk. Avaintulokset ovat mitattavia. Usein ne ovat samat kuin kriittiset menestystekijät: Asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja haluttua strategista suuntaa kuvaava mittari.

Korkeampi omistajuus ja nopeampi muutos

Uudet tulokset vaativat aina muutosta. Jokaisen organisaatiossa on oivallettava, että muutos koskee myös minua. Syntyy yhteinen halu aktiivisesti toimia tulosten saavuttamiseksi – onnistua yhdessä.   Vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Kulttuuri vaikuttaa keskeisesti siihen, miten organisaatio pystyy uudistumaan ja jatkuvasti kehittämään suorituskykyä. Hyvällä yhteispelillä organisaatio kykenee hyödyntämään täyden potentiaalinsa ja on enemmän kuin osiensa summa.

Yhteinen kieli ja prosessi vastuunottoon

Prosessi on mallinnettu ja kuvattu yksinkertaisella ja konkreettisella tavalla. Se on helppo ymmärtää ja kommunikoida.  Sitä voidaan myös mitata, joka mahdollistaa sen johtamisen. Samat mallit ja menetelmät toimivat organisaation kaikilla tasoilla, riippumatta asemasta tai aiemmasta kokemuksesta.

Vastuunoton taitoja voidaan valmentaa ja oppia samalla tavalla kuin mitä tahansa muitakin taitoja. Niissä kyse on asenteesta ja yhteisestä ajattelusta enemmän kuin teknisistä taidoista.

Miten liikkeelle?

Sovitetaan lähestyminen ja askeleet teidän tarpeisiinne, aikatauluunne ja budjettiinne. Missä tarve ja hyöty on suurin? Mikä on kaikkein kiireellisintä? Aloituskohde voi olla johtoryhmä, koko organisaatio tai organisaation osa. Suurissa organisaatoissa voidaan sertifioida omat sisäiset fasilitaattorit. Pienissä organisaatioissa prosessi on nopea – koko organisaatio voi osallistua yhteen työpajaan. Työpajan koko voi olla muutamasta henkilöstä jopa yli sataan henkilöön, joskin kokemuksemme mukaan 10-30 henkilöä on optimaalisin koko.

Tilanteen mukaan voimme valita yhden kolmesta vaihtoehtoisesta prosessista sen, jolla lähdetään liikkeelle.

Aloitus on mahdollinen myös pienin askelin. Lyhyt laajennetun johtoryhmän workshop (2 tuntia) auttaa yhteisen ymmärryksen ja tahtotilan muodostukseen.  Keynote-puhe useampipäiväisen kehittämispäivän osana voi lisätä inspiraatiota, tietoisuutta ja innostusta. Myös osallistuminen avoimeen valmennukseen voi tuoda hyviä ideoita.

Ota yhteyttä sähköpostitse tai soita 040 753 7788 / Hele Lonka.

Kiitos!

Partners In Leadership on maailman johtava Accountability kyvykkyyksien ja muutosmenetelmien kehittäjä. Lähes 30-vuotisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena käytettävissämme on moninkertaisesti palkitut ja tuhansissa menestystarinoissa koeponnistetut luotettavat, nopeat ja ketterät menetelmät ja strukturoitu prosessi.

DOOR Internationalin kautta olemme Partners in Leadershipin menetelmien edustaja Suomessa. Kansainvälisissä toimituksissa toimimme yhteistyössä  DOOR-verkoston kanssa, joka kattaa yli 80 maata ja kymmeniä eri kielivaihtoehtoja.