Accountability Builder – vastuunoton kulttuurin yhteinen perusta

Vastuunoton kulttuurin perusmallit ovat yhteistä kaikille kolmelle eri prosessille, mutta jokaisella niistä on eri fokus.

Accountability Builder on prosessi yhteisen vastuunoton kulttuurin luomiseen. Työpajan fokus on yksittäisen kauden/vuoden Avaintulokset.  Näitä ovat tyypillisesti asiakaskokemus, henkilöstökokemus, kasvutavoite, palvelumyynnin kasvu jen. Projektimaailmassa se voi olla myös tärkeän projektin onnistunut läpimeno.

Henkilökohtaisen vastuunoton kulttuurin pääsisältö tiivistyy oheiseen kuvaan. Vastuunoton määritelmä on henkilökohtainen vastuunotto ajatella, tuntea ja toimia yksin ja yhdessä siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Vastuunotto tarkoittaa toimimista Linjan yläpuolella, ottaa askeleet NÄE, OMISTA, RATKAISE ja TOIMI.

Kuva on tarkemmin kuvattu vastuunoton kulttuurin 4 perusmallin esittelyssä.

 

Kenelle?

 • Kun halutaan parantaa suorituskykyä ja saavuttaa halutut tulokset
  • Organisaation priorisoimat yhteiset tulokset, 3-4 tärkeimmiksi priorisoitua
  • Avaintuloksia ovat tyypillisesti kasvu, kannattavuus, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, työturvallisuus, laatu tai tärkeän projektin läpimeno
 • Johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä, tiimi, koko organisaatio tai verkosto yli organisaatiorajojen

Prosessi ja kesto viikkoina

 1. Ennakkotehtävä osallistujille, viikko 1
  • 16 parhaan käytännön itsearviointi & Avaintulokset   (n. 10 minuuttia/web)
  • Esilukemisena vastuunoton kulttuurin 4 perusmallia
 2. Avaintulosten kirkastus ja työpajan valmistelu, viikko 2
  • Liiderin tai johtoryhmän/laajennetun johtoryhmän kanssa (n. 2-3 tuntia)
  • Ennakkotehtävän tulosten käsittely ja johtopäätökset
  • Liiderin valmistaminen omaan rooliinsa työpajassa
 3. Accountability Builder työpaja 1 päivä , viikko 3
  • Avaintulosten esittely ja osallistuttava keskustelu niistä
  • 3 perusmallien esittely – Osallistavasti ja kokemusoppisen menetelmiä käyttäen
  • 16 parasta käytäntöä – parannettavien käytäntöjen priorisointi ja tavoite
  • Askeleet NÄE, OMISTA, RATKAISE ja TOIMI omien Avaintulosten pohjalta
   • Mm. vastuunoton merkittävimpien vajeiden (gap) tunnistaminen, palauteharjoitus, ratkaisukilpailu, toimintasuunnitelma
   • Paljon aktivoivia tehtäviä pareittain, pienryhmissä ja koko ryhmällä
 4. E-learning/verkkokoulu – käyttöoikeus 45 päivän ajan
  • Verkkokoulu kertaa ja syventää keskeiset asiat
  • Verkkokoulun hyväksytystä suorittamisesta saa henkilökohtaisen sertifikaatin
  • Verkkokoulun voi suorittaa paloina, kokonaiskesto on yhteensä n. 6 tuntia
  • Verkkokoulu on englanninkielinen
 5. Työpajan tulosten raportointi, viikko 4
 6. Työpajan tulosten käsittely, viikko 4 / viikko 5
  • Liiderin tai johtoryhmän/laajennetun johtoryhmän kanssa (n. 2-3 tuntia)
  • Jatkotoimet
  • Integraatiosuunnitelma – käytäntöön vienti ja sen tuesta sopiminen

 

Prosessin tulokset

 1. Avaintulokset kaikille kirkkaiksi – yhteinen maali
  • Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi
 2. Vastuunoton kulttuuri, mallit, kieli ja työkalut tulevat kaikille tutuiksi
  • Myös uskomuksista on kevyt harjoitus, mutta tämän työpajan tarkoitus on vastuunoton kulttuuri.
  • Uuden strategian, täyskäännöksen tai yrityskaupan M&A tilanteen yhteydessä käytetään Lead Culture – kulttuurimuutoksen prosessia
 3. Suunnitelma vastuunoton kulttuurin kasvattamiseen
  • Henkilökohtainen / tiimin suunnitelma
  • Integrointisuunnitelma  ja vastuunoton kulttuurin johtamisen malli
   • Johtamisjärjestelmä & kokoukset
   • Järjestelmät
   • Palkitseminen
   • Rekrytointi

Lisätietoa prosessista

 • Yhden työpajan optimaalinen koko kokemuksemme mukaan on n. 10 – 40 henkilöä. Mikäli on kyse suuresta organisaatiosta, suunnitellaan useita työpajoja.
 • Aina ei haluta/voida irrottaa koko organisaatiota kokonaiseksi päiväksi. Tällöin on mahdollista toteuttaa heille 1/2 päivän työpaja. 1/2 päivän työpaja ei sisällä työkirjaa eikä verkkokoulua.
 • Suurissa organisaatioissa (500+) on mahdollista sopia organisaatiokohtaisesta lisenssistä ja voimme valmentaa ja sertifioida organisaatiolle omat fasilitaattorit. Tällöin on suositeltavaa 1 fasilitaattori 150 – 200 henkilöä kohden.
 • Toimitteko verkottuneessa ympäristössä, jossa jaetaan yhteiset tavoitteet ja tarvitaan vastuunottoa yli organisaatiorajojen? Työpajaan kannattaa kutsua myös avainkumppaneiden edustajat!