Kick off kokemus 2018?

Onko käsillä uusi strategia ja muutoksen käynnistys? Tiesitkö, että vain n. 10% osaa nimetä organisaation yhteiset tulokset? Liian usein johto epäonnistuu henkilöstön sitouttamisessa. Yhteinen maali ja prioriteetit eivät ole kirkkaina ja muutos on hidasta. Oma kokemuksemme on, että ongelma saattaa alkaa jo johtoryhmästä: Johtoryhmä ei […]

Kulttuuri vai käskytys?

Onko organisaatiollanne kulttuuri? Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, kuten myös jokaisella perheellä.  Kulttuuri on sitä, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Nykyiset tulokset ovat nykyisen kulttuurin tulos. Kulttuuri ei ota vapaapäiviä, se tekee työtä taukoamatta. Menestyvissä organisaatioissa kulttuuri on tavoitehakuisesti määritetty ja systemaattisesti johdettu. On myös organisaatioita, joissa […]

Johda ja kasvata vastuunottoa

Millainen on moderni ja tulokset tuottava johtamiskulttuuri? Se mahdollistaa tiimien ja yksilöiden itsensä johtamisen. Itsensä johtamisen edellytyksenä on luottamuksellinen vastuunoton kulttuuri, Accountability. Positiivinen ja ennakoiva vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että onnistutaan yhdessä. Modernissa johtamiskulttuurissa ihmisillä on selkeä yhteinen suunta ja sen mukaisesti […]

Accountability suomeksi

Accountabilitylle ei ole virallista käännöstä suomeksi, kuten ei myöskään leadership- termille. Toimme Accountability menetemän Suomeen vuonna 2015. Lokalisoinnin ensimmäinen haaste oli, miten tämä termi käännetään. Proaktiivinen Vastuunotto oli ensimmäinen vaihtoehto . Tällä halusimme korostaa eroa perinteiseen käsitykseen vastuunotosta – kuka on vastuussa siitä, […]

Muutoksen johtamisen keinojen teho – Poll

Pyysimme vastauksia mielipidekyselyyn kokemuksista muutoksen johtamisen keinojen tehosta. Katso tulokset oheisesta graafista. Oletko samaa mieltä? Keräämme mielellämme lisää vastauksia, linkki mielipidekyselyyn on tässä.  Kiitos panoksestasi! Saadut vastaukset tukevat Partners In Leadershipin näkemystä tehokkaimmista muutoksen johtamisen elementeistä: Selkeät tavoitteet ja muutosvisio […]

Lean, Agile vai Accountability?

Lean-filosofia ja -tekniikat jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ovat monen menestyvän organisaation taustalla: Prosessien parantaminen, asiakasarvon tuottaminen, prosessien vakiointi ja hukan poisto. Tuloksia mitataan ja seurataan visuaalisesti ja läpinäkyvästi. Leania on kehitetty edelleen mm. toimitusketjun johtamisen alueelle. Tämä vaatii sekä yhteiset tavoitteet että yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen. Agile […]