Investoi 2 tuntia kulttuurinne skannaukseen

Tukeeko kulttuurinne sitä, mikä on teille kaikkein tärkeintä?

Menestyvät organisaatiot tiedostavat kulttuurin kytkennän suorituskykyyn ja kykyyn viedä läpi muutoksia.

Suorituskykyongelmat esim. asiakastyytyväisyydessä, henkilöstötyytyväisyydessä, kasvun hitaudessa,kannattavuudessa tai vaikkapa työturvallisuudessa usein juontavat juurensa kulttuuriin.

Kulttuurin yleinen määritelmä on ”miten meillä on täällä tapana puhua, ajatella ja toimia”.  Kun halutaan parantaa suorituskykyä, se edellyttää muutoksia. Muutosten läpivienti vaatii muutoksen puheisiin, ajatteluun ja toimintaan – kulttuurin sovittamista haluttujen tulosten suuntaiseksi.

Kulttuuri on erityisesti johdon ja esimiesten työväline

Jotta johto ja esimiehet voivat vaikuttaa ajatteluun ja toimintaan,  täytyy sekä prioriteettien että halutun ajattelun ja käyttäytymisen olla kirkkaat. Sama koskee henkilökuntaa, jotta jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan.

Prioriteettien kommunikoinnin on oltava jatkuvaa ja luonteva osa päivittäistä kommunikointia joka tasolla. Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Johto ja esimieskunta omalla tietoisella toiminnallaan toimivat esimerkkinä ja muuttavat kulttuuria. Tutkitusti tärkeä osa kulttuuria on positiivinen vastuunoton kulttuuri (accountability), jota ilman muutosten toteutus on hidasta.

Kulttuuriskannaus 2 tuntia, johtoryhmälle tai tiimille

Menetelmä pohjautuu kulttuurimuutoksen ja kulttuurin johtamisen tutkittujen ja tuotteistettujen menetelmien johtavan toimijan Partners In Leadershipin kehittämiin malleihin. Skannaus voidaan tehdä joko suomeksi tai englanniksi.

Osallistujat arvioivat organisaatiota esitehtävässä, jonka tekeminen vie aikaa n. puoli tuntia. Esitehtävän tuloksista laaditaan yhteenvetoraportti, jonka tulokset toimivat keskustelun pohjana 2 tunnin keskustelussa.

Tulosten pohjalta keskustelussa käsitellään alla olevia teemoja:

  • Kuinka kirkkaana on se, mikä on organisaatiolle kaikkien tärkeintä?
  • Kuinka hyvin se on kommunikoitu henkilökunnalle?
  • Kuinka henkilökunta on sen sisäistänyt ja ymmärtää oman roolinsa tärkeyden?
  • Mitkä ovat onnistumiselle tärkeimmät muutokset organisaation ajattelussa ja toiminnassa?
  • Millä tasolla on vastuunoton kulttuuri (accountability), jonka avulla asiat saadaan tapahtumaan?

Skannauksen tulos on johtoryhmän tai tiimin yhteinen käsitys organisaatiossa vallitsevasta kulttuurista, sen suorituskyvystä ja kehittämistarpeesta ja ratkaisuvaihtoehdoista.

Prosessista veloitamme muodolliset 500€, joka on tutkimuksen toteutuksen kustannus. Lisäksi veloitamme kilometrit, mikäli tapaaminen järjestetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Sovi skannauksen ajankohta

Ota yhteyttä ja kerro, mikä on teille sopiva ajankohta skannaukselle.

Kesäisin terveisin

Hele Lonka

Certified Culture Coach & CEO
Accountability Valmennus Oy

Puhelin 040 753 7788,  sähköposti hele.lonka@accountability.fi