Kulttuurilla on väliä – suomalaisen johtamisen kolme kehittämiskohdetta

Tuoreessa työelämä 2020-hankkeen tutkimuksessa suomalaisessa johtamisessa tunnistettiin kolme kehityskohdetta. Tunnistetut kehityskohteet linkittyvät sekä johtamiseen että organisaatiokulttuuriin.

1. Korkeampi kunnianhimon taso

Kunnianhimon tason alhaisuus on itseään toteuttava ennuste eikä auta kehittymään. Organisaation ja yksilöiden kehittymiskyvyn aliarviointi saattaa tuntua riskittömältä valinnalta ja on lyhyellä tähtäimellä on helppo ratkaisu. Se kuitenkin estää organisaatiota saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Kyvykkyyden nostaminen vaatii pikemminkin kehittymispotentiaalin yliarviointia, uskoa kykyyn kehittyä. Se edellyttää myös prosessien yksinkertaistamista, syyttelykulttuurista luopumista sekä takaiskujen sietämistä ja niistä oppimista.

2. Ihmisläheisempi innostaminen

Yhteinen, merkityksellinen, kaikille ymmärrettävä ja riittävän haastava tavoite on edellytys innostuksen syntymiselle. Jokaisen on osattava kytkeä oma ja tiiminsä työ organisaation menestykseen – ei vain suoriteta annettuja tehtäviä. Tutkimustieto vahvistaa, että merkitys lisää motivaatiota ja arvostuksen tunnetta.

3. Avoimempi keskustelukulttuuri

Kahdensuuntainen ja kehittymiseen tähtäävä palautekulttuuri on suorituskyvyn parantamisen tärkein edellytys. Arvostelemiseen keskittyvä palautekulttuuri johtaa vastakkainasetteluun ja lähtökohtaisesti puolustusasetelmiin. Positiivinen, haluttuihin tuloksiin suunnattu ja eteenpäin katsova palautekulttuuri on tuottava ja vie kehitystä oikeaan suuntaan. Se lisää kommunikaatiota, ymmärrystä, inspiraatiota, yhteistyötä, luottamusta, vastuunottoa ja innovaatiota.

Ajopuu vai tarkoituksellinen ja johdettu kulttuuri?

Kulttuuri joko tuottaa tulokset tai syö strategian aamupalaksi. Usein kulttuurin voimaa johtamisen työkaluna ei kuitenkaan ymmärretä. Kulttuuri nähdään irrallisena ja ulkoistetaan jollekin muulle, useimmiten HR:lle.

Onko tähän syynä se, että puuttuu kulttuurin johtamisen osaaminen ja riittävän  yksinkertaiset menetelmät, joita voidaan käyttää organisaation kaikilla tasoilla? Oletteko nähneet MBA-ohjelman tai esimiesvalmennuksen, jossa käsitellään kulttuuria ja sen johtamista?

Tutustu vastuunoton kulttuurin 16 parhaaseen käytäntöön ja tee arvio oman organisaatiosi kyvystä kohdata haasteita ja potentiaalista suorituskyvyn parantamiseen.

Vastaaminen vie aikaa muutamia minuutteja. Lähetämme raportin sähköpostilla.

Tutustu kulttuurimuutoksen vaihtoehtoisiin prosesseihin: www.accountability.fi

Ota yhteyttä

Sähkopostitse tai puhelimitse 040 753 77 88 / Hele Lonka.  Kiitos!

Partners In Leadership on alan johtava globaali toimija, joka on kehittänyt kulttuurin johtamisen työkaluja, valmennusta ja kulttuurimuutoksen prosesseja jo lähes 30 vuoden ajan.  Strukturoitu räätälöityvä prosessi on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Samat yksinkertaiset mallit ja kieli toimivat organisaation kaikilla tasoilla, asemasta, koulutuksesta tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Accountability Valmennus Oy on näiden menetelmien osaaja ja edustaja yksinoikeudella Suomessa, osana kansainvälistä verkostoa.