Lead Culture – muotoile ja jalkauta uusi kulttuuri

Vastuunoton kulttuurin perusmallit ovat yhteisiä kaikille kolmelle prosessille, mutta jokaisella niistä on eri fokus.

Lead Culture on ainutlaatuinen strukturoitu prosessi uuden strategiakauden tulokset tuottavan uuden kulttuurin määrittelemiseen, muotoilemiseen ja jalkauttamiseen. 

Parhaiten tätä prosessia kuvaa alla oleva kuva:

 • Nykyinen kulttuuri todistetusti tuottaa nykyiset tulokset
 • Strategiakauden, esim. v. 2022, tulokset tuottamaan tarvitaan uusi kulttuuri

 

 

 

 

 

Kulttuurin muutosprosessi jakautuu 2 osaan:

 1. Uuden tarvittavan kulttuurin määrittely ja muotoilu
  • Uskomukset U2, jotka tarvitaan R2
 2. Uuden kulttuurin jalkauttaminen joko organisaatioon
  • Prosessi on pitkälti samankaltainen kuin Accountability Builder, henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri
  • Erona on kuittenkin fokus: Vastuunoton kulttuuri käsiteellään, mutta tässä fokus on
   • Kulttuurin uskomukset
   • Kulttuurin muuttamisen 4 työkalua

Kenelle?

 • Kulttuurin muotoilun työpajaan ( 1,5 – 2 päivää)  tulee osallistua johto, avainhenkilöt ja muut johdon haluavat henkilöt
  • Laaja osallistujakunta nopeuttaa jalkauttamista
  • Kuitenkin on suositeltavaa, että ryhmässä ei ole yli 40 osallistujaa
 • Kulttuurin jalkautus koko henkilökunnalle
  • Esimiehet ja avainhenkilöt: 1 päivän työpaja
  • Henkilöt, joita ei haluta/voida irrottaa koko päiväksi: 1/2 päivää

Prosessi ja kesto viikkoina

 1. Kulttuuriarvio (web) ja osallistujien haastattelut, viikot 1-3
 2. Avaintulosten kirkastus ja työpajan valmistelu       viikko 4
  • Liideri tai johtoryhmä/laajennettu johtoryhmä (n. 2-3 tuntia)
  • Mikäli Avaintulokset eivät ole kirkkaat, tämä saattaa vaatia ylimääräisen päivän. Voimme avustaa prosessissa.
  • Kulttuuriarvion tulosten käsittely ja johtopäätökset
  • Liiderin valmistaminen rooliinsa työpajassa
 3. Kulttuurin muotoilun työpaja, viikko 5
  • Työpaja fasilitoidaan osallistavalla tavalla
  • Lopputuloksena äänestetetään enintään 7 uuden kulttuurin uskomusta
  • Leader tekee lopullisen päätöksen, esim. seuraavalla viikolla
  • Työpajassa käydään läpi ja harjoitellaan myös kulttuurin muuttamisen 4 työkalua
   • Fokusoitu palaute
   • Fokusoitu tarinakerronta
   • Fokusoitu tunnustus
   • Fokusoitu Accountability
 4. Integrointi
  • Integrointisuunnitelma ja integrointitapaamiset
  • Johdon coaching
 5. Jalkautus koko organisaatioon

Lisätietoa prosessista

 • Yhden työpajan optimaalinen koko kokemuksemme mukaan on n. 10 – 40 henkilöä. Mikäli on kyse suuresta organisaatiosta, suunnitellaan useita työpajoja.
 • Aina ei haluta/voida irrottaa koko organisaatiota kokonaiseksi päiväksi. Tällöin on mahdollista toteuttaa heille 1/2 päivän työpaja. 1/2 päivän työpaja ei sisällä työkirjaa eikä verkkokoulua.
 • Suurissa organisaatioissa (500+) uuden kulttuurin jalkautukseen on mahdollista sopia organisaatiokohtaisesta lisenssistä. Voimme valmentaa ja sertifioida organisaatiolle omat fasilitaattorit. Tällöin on suositeltavaa 1 fasilitaattori 150 – 200 henkilöä kohden.