Leadership Builder – onnistumisen johtaminen

Vastuunoton kulttuurin perusmallit ovat yhteisiä kaikille kolmelle prosessille, mutta jokaisella niistä on eri fokus.

Leadership Builder on esimiehille suunnattu valmennus onnistumisen johtamiseen – joko tiimin tai yksilöiden suorituksen johtamiseen.

Yksinkertainen yhteinen malli ja yhteinen sanoitus tehostaa kommunikaatiota ja säästää aikaa. Se soveltuu johtamiseen organisaation kaikilla tasoilla, mm. inspiroiviin kehityskeskusteluihin. Se antaa esimiehille varmuutta johtamiseen tavalla, joka kasvattaa vastuunottoa – toisin kuin käskyttävä johtamismalli.

Työpajan fokus on Avainodotukset. Avainodotuksella tarkoitetaan koko organisaation Avaintuloksiin linkittyviä tärkeimmiksi priorisoituja tiimin tai yksilön tavoitteita.

Leadership Builderin pääsisältö tiivistyy oheiseen kuvaan, joka Vastuunoton johtamismalli.

Johtamismalli koostuu kahdesta osasta:

 • Ulkokehä – Avainodotusten asettaminen
 • Sisäkehä – Valmentavan johtamisen yksikertainen coaching-malli, kuin Avainodotus on vaarassa

Sisäkehä ja ulkokehä on tarkemmin esitetty kohdassa Vastuunoton kulttuurin perusmallit.

Kenelle?

 • Esimiehet
 • Muut avainhenkilöt, joilla on tarve saada asiat tapahtumaan
 • Suositeltava ryhmäkoko alle 20 henkilöä / ryhmä

Prosessi ja kesto viikkoina

Tässä kuvauksessa oletetaan, että osallistujat eivät ole osallistuneet Accountability Builder työpajaan ennen Leadership Builder työpajaa.

 1. Ennakkotehtävä osallistujille, viikko 1
  • 14 parhaan johtamiskäytännön itsearviointi & Avaintulokset (n. 5 minuuttia/web)
  • 16 parhaan vastuunoton käytännön itsearviointi & Avaintulokset (n. 10 min/web)
  • Esilukemisina Vastuunoton kulttuurin 4 perusmallia
 2. Avaintulosten kirkastus ja työpajan valmistelu, viikko 2
  • Liideri tai johtoryhmä/laajennettu johtoryhmä (n. 2 tuntia)
  • Ennakko tehtävän tulosten käsittely ja johtopäätökset
  • Liiderin valmistamiseen omaan rooliinsa työpajassa
 3. Leadership Builder työpaja 1 päivä, viikko 3
  • Liiderin avaus ja keskustelu Avaintuloksista
  • Vastuunoton kulttuuri ja sen perusmallit – osallistavasti kokemusoppimisen menetelmiä käyttäen
  • Oman johtamistyylin arviointi: Käske ja vaadi – Odota ja toivo
   • Eri tyylien plussat ja miinukset & oman tyylin optimointi
   • Ryhmätyö & yhteinen purku vastuunoton johtamisen tehokkuudesta
  • Vastuunoton johtamismalli
   • Sisäkehä ja ulkokehä
   • Osallistavasti ja kokemusoppimisen menetelmiä käyttäen
   • Rooliharjoituksia ryhmissä annettuja malleja käyttäen, kiertävillä rooleilla
  • Henkilökohtainen vastuunoton suunnitelma vastuunoton kasvattamiseen ja oman tiimin jäsenten valmentavaan johtamiseen
 4. E-learning/verkkokoulu – käyttöoikeus 45 päivän ajan
  • Verkkokoulu kertaa ja syventää keskeiset asiat
  • Verkkokoulun hyväksytystä suorittamisesta saa henkilökohtaisen sertifikaatin
  • Verkkokoulun voi suorittaa paloina oman aikataulun mukaan. Kokonaiskesto on n. 6 tuntia
  • Verkkokoulu on englanninkielinen
 5. Työpajan tulosten purku ja jatkotoimet , viikko 4/viikko 5
  • Työpajan tulokset ja havainnot
  • Miten prosessi mallinnetaan ja integroidaan arkipäivään

Prosessin tulokset

 1. Avaintulokset kirkkaiksi – yhteinen maali
 2. Vastuunoton kulttuuri, mallit, kieli ja työkalut tutuiksi
 3. Kyky vaikuttaa ja saattaa asioita maaliin
  • Itsetuntemus omasta johtamistyylistä ja miten sitä voi tehostaa
  • Varmuutta johtamiseen
  • Yksinkertainen ja inspiroiva valmentavan johtamisen malli
 4. Yhtenäinen yksinkertainen johtamismalli, jota voi soveltaa kaikilla tasoilla
 5. Suunnitelma johtamisen integrointiin arkipäivään