Mitä henkilöstötutkimus kertoo kulttuurista?

Henkilöstötutkimuksissa toimenpiteistä huolimatta kehittämiskohteet usein toistuvat samoina vuodesta toiseen. Miksi tulosten parantaminen on niin hidasta? Onko olemassa keino nopeuttaa muutosta?

Vastuunoton kulttuurin näkökulma

Yksilöt toimivat järkevästi ja heillä on syynsä käyttäytyä siten, kuin he käyttäytyvät. Käyttäytymistä ohjaa ajattelu, uskomukset. Uskomuksia ei voi muuttaa käskemällä. Niitä muutetaan kokemusten kautta. Teot puhuvat voimakkaammin kuin sanat. Esimiehet ja johtajat muovaavat kulttuuria omalla toiminnallaan, joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Esimerkki 1: Vaikuttamismahdollisuuksien puute

Usein tämä näkyy johdolle aloitteellisuuden puutteena. On murrettava uskomussiitä, että minun tulee noudattaa ylhäältä annettuja ohjeita ja ottaa vastuu ainoastaan omista tuloksistani. Tehokkaampi uskomus on, että jaamme yhteisen maalin ja onnistumme ottamalla siitä yhdessä vastuun. Tämä edellyttää myös johdon uskomusta siitä, että ison kuvan ja prioriteettien kirkastaminen kaikille on tärkeää.

Esimerkki 2: Palautteen puute

Palautekulttuurin kehittämiseksi on ensiksi murrettava vallitseva uskomus siitä, että palaute on yksinomaan negatiivista ja tapahtuu vain silloin, kun jotain menee pieleen. Tehokkaampi uskomus on, että palautteen tarkoitus on vahvistaa sitä, mikä toimii ja auttaa kehittämään sitä, mikä parhaiten auttaa tuloksiin. Hyödyllinen uskomus on myös, että myös minä itse olen vastuussa palautteen kysymisestä. Tässäkin johto ja esimiehet voivat muuttaa kulttuuria esimerkillään.

Kulttuuri on kommunikaatiolaji ja vaikuttaa suorituskykyyn

Positiivinen vastuunoton kulttuuri (Accountability) on keino, jolla voi nopeuttaa muutosta.

Tee tästä nopea arvio oman organisaatiosi kulttuurin kommunikaatiosta ja suorituskyvystä

  • Arviointi vie aikaa vain muutamia minuutteja
  • Lähetämme raportin sähköpostilla
  • Raportti kertoo potentiaalinne parantaa suorituskykyä vastuunoton ja itseohjautuvuuden avulla?

Kulttuurimuutos ja positiivinen vastuunoton kulttuuri (Accountability) on erikoisalamme

Käytämme alan johtavan toimijan ja menetelmäkehittäjän Partners In Leadershipin moninkertaisesti palkittuja menetelmiä. Ratkaisun vahvuus on strukturoitu muutosmenetelmä ja tuhansia kertoja koeponnistettu prosessi. Prosessin fokus on tulokset, jotka organisaatio haluaa saavuttaa.

Tuloksena on samat yhteiset yksinkertaiset mallit ja sanoitus, jotka toimivat kaikilla organisaatiotasoilla asemasta, koulutustaustasta ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta.

Lisätietoja: www.accountability.fi

Ota yhteyttä

Sähkopostitse tai puhelimitse 040 753 77 88 / Hele Lonka.  Kiitos!