Voimaa toimeenpanoon vastuunoton kultuurilla

Erikoisalamme on vastuunoton kulttuuri (Accountability) ja kulttuurimuutos. Käytämme alan johtavan toimijan Partners In Leadershipin tuotteistamia osallistavia menetelmiä ja prosesseja, jotka on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa.

Hitaus strategian toimeenpanossa on ongelma

Tutkimuksien mukaan ylin johto ei niinkään koe hyvän strategian rakentamista ongelmana, ongelma on hitaus strategian toimeenpanossa. Vastuunoton kulttuuri on ratkaisu tähän ongelmaan.

Kulttuurin johtamista ja taitoja voi myös oppia ja harjoitella

Kulttuuritaidot on keskeinen johtamisen, esimiestyön ja työyhteisön kompetenssi. Usein organisaatioilta puuttuu riittävän yksinkertaiset mallit, joita tähän voidaan käyttää läpi organisaation – asemasta, tehtävästä, kokemuksesta ja  aiemmasta koulutuksesta riippumatta.

Yhteisen maalin ja prioriteettien kirkastus

Yhteinen maali on tarpeen yli toimintorajojen ja siilojen, tukitoimintoja unohtamatta. Verkottuneessa ympäristössä se on tarpeen myös yli juridisten organisaatioiden rajojen.

Usein näitä yhteisiä prioriteetteja ei ymmärretä merkitykselliseksi. Ei tunnisteta niiden kytkentää omaan työhön eikä tunneta kiireellisyyden tunnetta. Esimiehet toimivat pikemminkin sanansaattajina kuin muutosagentteina.

Vallitsevan kulttuurin haitallisten ajatusmallien murtaminen

Mitä nopeammin saadaan aikaan estäviä uskomuksia horjuttavia uusia kokemuksia, sitä nopeammin muutos haluttuun suuntaan etenee. Muutoksella on nk. Kultainen aikaikkuna, jonka jälkeen vanhan ajattelun horjuttaminen vaikeutuu. Tietoisen kokemusten tuottamisen lisäksi tarkoituksellinen palautekulttuuri ja tarinankerronta ovat keskeisiä kulttuurin muuttamisen ja johtamisen työkaluja.

Vastuunoton askeleet tulosten saavuttamiseksi

NÄE: Mitä minun on tärkeintä muuttaa/tehdä toisin/ratkaista?

OMISTA: Mikä rooli minulla on ongelmassa ja sen ratkaisussa? (Vs. joku muu)

RATKAISE: Mitä muuta minä voin tehdä?

TOIMI: Mistä päätän aloittaa ja missä aikataulussa?

Malliin on laajaan tutkimukseen perustuen mallinnettu 16 parasta käytäntöä, jotka korreloivat yksiöiden, tiimien, organisaatioiden ja verkostojen tehokkuuteen ja kykyyn parantaa suorituskykyä ja kehittyä.

Tutustu näihin tutkitusti parhaisiin käytäntöihin ja tee arvio oman organisaatiosi potentiaalista parantaa suorituskykyä vastuunoton kulttuurin avulla.

Vastaaminen vie aikaa muutamia minuutteja. Lähetämme raportin sähköpostilla.

Lisätietoja: www.accountability.fi

Ota yhteyttä

Sähkopostitse tai puhelimitse 040 753 77 88 / Hele Lonka.  Kiitos!