Ongelmia kulttuurissa? Tunnista 4 oiretta

Useita ulkoisia asioita ei voi kontrolloida, mutta organisaation kulttuuri asia, joka on täysin omassa vaikutuspiirissä. Alla 4 oiretta, jotka viestivät siitä että suorituskykyä on mahdollista parantaa vastuunoton kulttuurin (accountability) avulla:

1. Takkuilu tuloksissa, kangertelu projekteissa 

Kun organisaatio alisuoriutuu, siihen on usein hyvin yksinkertainen syy: Henkilökunta ei ole selvillä yhteisistä prioriteeteista. Ajatellaan ja toimitaan vain oman osaston näkökulmasta ja tehdään vain tehtäviä, kuten ennenkin.

2. Yhteistyön puute, siilot, monimutkaisuus

Syy tähän on sama kuin edellisessä kohdassa: Muutoksen sanoitus puuttuu, sitä ei ymmärretä tai ei koeta merkitykselliseksi. Kokemuksemme mukaan siiloutuminen usein alkaa jo johtoryhmästä.

Laajempien kokonaisuuksien tarkastelu ja yhteistyö mahdollistaa yksinkertaisempia ratkaisuja, joista siilokulttuurissa ei voi edes uneksia.

3. Puuttuva tai yksinomaan negatiivinen palautekulttuuri

Usein mennään siihen ansaan, että palautetta annetaan vain, kun jotain menee pieleen.  Annammeko palautetta lapselle, joka opettelee kävelemään? Palaute onnistumisesta tai jo hyvästä yrittämisestä inspiroi ja ruokkii lisää onnistumisia.

4. Selittely- ja syyttelykulttuuri

Aikaansaava organisaatio keskittyy puheissa, ajattelussa ja teoissa siihen, mihin se voi vaikuttaa. Se ei tuhlaa aikaa siihen, mitä ei voi kontrolloida. Positiivinen ajattelutapa auttaa ratkaisemaan haasteita – vaikka niitä ei ole kuvattu omassa työnkuvassa.

Valinta: Odota ja toivo – vai tarkoituksellinen johdettu kulttuuri?

Usein kulttuuria ei johdeta tarkoituksellisesti. Se delegoidaan jollekin muulle, useimmiten HR:lle ja tehdään siitä ’kiva-kulttuuri’.  Onko syynä tähän se, että puuttuu kulttuurin ja sen johtamisen osaaminen ja  yksinkertaiset menetelmät, joita voidaan käyttää organisaation kaikilla tasoilla? Oletteko nähneet MBA-ohjelman tai esimiesvalmennuksen, jossa käsitellään kulttuuria ja sen johtamista?

Tutustu vastuunoton kulttuurin 16 parhaaseen käytäntöön ja tee arvio oman organisaatiosi potentiaalista parantaa suorituskykyä.

Vastaaminen vie aikaa muutamia minuutteja. Lähetämme raportin sähköpostilla.

Lisätietoja: www.accountability.fi

Ota yhteyttä

Sähkopostitse tai puhelimitse 040 753 77 88 / Hele Lonka.  Kiitos!

Partners In Leadership on kehittänyt kulttuurin johtamisen työkaluja, valmennusta ja kulttuurimuutoksen prosesseja jo lähes 30 vuoden ajan.  Stukturoitu räätälöityvä prosessi on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Samat yksinkertaiset mallit ja kieli toimivat organisaation kaikilla tasoilla, asemasta, koulutuksesta tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Accountability Valmennus Oy on näiden menetelmien osaaja ja edustaja yksinoikeudella Suomessa, osana kansainvälistä verkostoa.

#accountability#suorituskyky#toimintakulttuuri