Toiminta vai tulokset?

Accountability – kasvata omistajuutta ja vastuunottoa

Strategian konkreettinen syöte toimeenpanoon on ne tärkeimmät tulokset, jotka halutaan saavuttaa.Tämä on myös positiivisen vastuunoton kulttuurin (Accountability) lähtökohta.

Kun vastuunotto ja omistajuus yhteisistä tuloksista rakennetaan etukäteen, se vähentää epävarmuutta ja tulipalojen sammutusta kauden aikana. Eniten muutoksia, vastuunottoa ja omistajuutta tarvitaan siellä, missä tulokset ovat haastavimpia.

Ketterälle organisaatiolle on ominaista toimintorajat ylittävä itseohjautuvuus – päätökset tehdään siellä, missä työ tehdään. Yhteisen maalin lisäksi tarvitaan myös uudenlaista kommunikaatiota ja yhteistyötä tiimeissä ja organisaation eri osien välillä.

Tee tästä nopea benchmarking-arvio oman organisaatiosi vastuunoton kulttuurista

  • Vastaaminen vie aikaa vain muutamia minuutteja
  • Lähetämme raportin sähköpostilla

Partners In Leadership on kulttuurimuutoksen ja Accountabilityn globaali toimija, joka on kehittänyt kulttuurin johtamisen työkaluja, valmennusta ja prosesseja jo lähes 30 vuoden ajan.

Prosessi on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Samat yksinkertaiset mallit ja kieli toimivat organisaation kaikilla tasoilla, asemasta, koulutuksesta tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta.

Menetelmä sopii niin johtoryhmien, esimiesten kuin työyhteisöjen kehittämiseen.