Strategia vai kulttuuri?

Strategia vai kulttuuri – kumpi on tärkeämpi?

Partners In Leadershipin tutkimuksessa 96% johtajista oli sitä mieltä, että kulttuurin vaikutus tuloksiin on määräävämpi kuin strategian.

Siitä huolimatta johto kuitenkin käyttää kulttuuriin huomattavan vähän aikaa. Usein kulttuuri nähdään pehmoasiana. Sen johtamisen ja kehittämisen vastuu ulkoistetaan “jollekin muulle”, useimmiten HR:lle.

Tukeeko nykyinen kulttuurinne v. 2018 tulosten saavuttamista?

Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat tilannettanne?

  • Olemme selkeästi määrittäneet, priorisoineet ja kommunikoineet tulokset, jotka meidän organisaationa täytyy saavuttaa
  • Henkilökunta on riittävässä määrin selvillä organisaation päämäärästä ja suunnasta
  • Henkilökunnan sitoutuminen organisaation prioriteetteihin on riittävällä tasolla
  • Tuloksemme on mahdollista saavuttaa ilman suuria muutoksia
  • Kulttuurimme ajattelu ja käyttäytyminen on tietoisesti määritetty
  • Kulttuurimme tukee strategiamme onnistumista eikä hidasta sitä
  • Johto ja esimieskunta tuottavat omalla toiminnallaan sellaisia kokemuksia, jotka vievät kulttuuriamme haluttuun suuntaan

Vastuunoton kulttuuri, Accountability, auttaa saavuttamaan tavoitteet. Miten todennäköisenä pidät vuoden 2018 tavoitteiden onnistumista? Onko onnistuminen mahdollista ilman suuria muutoksia?

INVESTOI 5 MINUUTTIA AIKAASI JA ARVIOI OMAN ORGANISAATIOSI TOIMINTAKULTTUURIN TILA.

Lähetämme raportin sähköpostilla.

 

Tutustu aiheeseen lisää sivustolla www.accountability.fi

Mikäli kulttuurin kehittäminen tuntuu ajankohtaiselta, ota yhteyttä! 

Hele Lonka  040 753 7788

Sähköposti   accountability@accountability.fi

Erikoisalamme on vastuunoton kulttuuri, Accountability, joka auttaa johtajia ja organisaatioita onnistumaan. Asiakkaamme arvostavat selkeyttä, koeteltua prosessia ja strukturoitua etenemistä. Lähdemme poikkeuksetta liikkeelle organisaation nk. Avaintuloksista®, jotka ovat organisaation 3-4 tärkeimmiksi priorisoitua tulosta. Asiakkaan primäärin tarpeen mukaan valitsemme prosessin kolmesta eri vaihtoehdosta.

Accountability- ja kulttuurimuutoksen kyvykkyyksien ja -valmennusten johtava kehittäjä Partners In Leadership on yli 30 vuoden aikana tutkinut ja tunnistanut, mikä kulttuurissa erottaa menestyjät keskiverrosta. Tuloksena on prosessi ja menetelmä kulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen.