Mitä henkilöstötutkimus kertoo kulttuurista?

Henkilöstötutkimuksissa toimenpiteistä huolimatta kehittämiskohteet usein toistuvat samoina vuodesta toiseen. Miksi tulosten parantaminen on niin hidasta? Onko olemassa keino nopeuttaa muutosta? Vastuunoton kulttuurin näkökulma Yksilöt toimivat järkevästi ja heillä on syynsä käyttäytyä siten, kuin he käyttäytyvät. Käyttäytymistä ohjaa ajattelu, uskomukset. Uskomuksia ei voi muuttaa käskemällä. […]

Investoi 2 tuntia kulttuurinne skannaukseen

Tukeeko kulttuurinne sitä, mikä on teille kaikkein tärkeintä? Menestyvät organisaatiot tiedostavat kulttuurin kytkennän suorituskykyyn ja kykyyn viedä läpi muutoksia. Suorituskykyongelmat esim. asiakastyytyväisyydessä, henkilöstötyytyväisyydessä, kasvun hitaudessa,kannattavuudessa tai vaikkapa työturvallisuudessa usein juontavat juurensa kulttuuriin. Kulttuurin yleinen määritelmä on ”miten meillä on täällä tapana […]

Kulttuurilla on väliä – suomalaisen johtamisen kolme kehittämiskohdetta

Tuoreessa työelämä 2020-hankkeen tutkimuksessa suomalaisessa johtamisessa tunnistettiin kolme kehityskohdetta. Tunnistetut kehityskohteet linkittyvät sekä johtamiseen että organisaatiokulttuuriin. 1. Korkeampi kunnianhimon taso Kunnianhimon tason alhaisuus on itseään toteuttava ennuste eikä auta kehittymään. Organisaation ja yksilöiden kehittymiskyvyn aliarviointi saattaa tuntua riskittömältä valinnalta ja on lyhyellä tähtäimellä on helppo ratkaisu. […]

Ongelmia kulttuurissa? Tunnista 4 oiretta

Useita ulkoisia asioita ei voi kontrolloida, mutta organisaation kulttuuri asia, joka on täysin omassa vaikutuspiirissä. Alla 4 oiretta, jotka viestivät siitä että suorituskykyä on mahdollista parantaa vastuunoton kulttuurin (accountability) avulla: 1. Takkuilu tuloksissa, kangertelu projekteissa  Kun organisaatio alisuoriutuu, siihen on usein hyvin yksinkertainen syy: Henkilökunta […]

Strategia vai kulttuuri?

Strategia vai kulttuuri – kumpi on tärkeämpi? Partners In Leadershipin tutkimuksessa 96% johtajista oli sitä mieltä, että kulttuurin vaikutus tuloksiin on määräävämpi kuin strategian. Siitä huolimatta johto kuitenkin käyttää kulttuuriin huomattavan vähän aikaa. Usein kulttuuri nähdään pehmoasiana. Sen johtamisen ja kehittämisen vastuu ulkoistetaan “jollekin muulle”, useimmiten HR:lle. Tukeeko nykyinen kulttuurinne v. […]

Kick off kokemus 2018?

Onko käsillä uusi strategia ja muutoksen käynnistys? Tiesitkö, että vain n. 10% osaa nimetä organisaation yhteiset tulokset? Liian usein johto epäonnistuu henkilöstön sitouttamisessa. Yhteinen maali ja prioriteetit eivät ole kirkkaina ja muutos on hidasta. Oma kokemuksemme on, että ongelma saattaa alkaa jo johtoryhmästä: Johtoryhmä ei […]