Lisää itseohjautuvuutta?

Nopeutta, ketteryyttä, kilpailukykyä ja työn imua Yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä perinteinen hierarkkinen johtamismalli on tullut tiensä päähän. Se on liian hidas ja kankea. Se ei mahdollista koko organisaation kapasiteetin hyödyntämistä eikä tue yksilöiden kehittymistä. Autonomian kasvu ja oman työn kokeminen merkitykselliseksi kasvattavat […]