Lisää itseohjautuvuutta?

Nopeutta, ketteryyttä, kilpailukykyä ja työn imua

Yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä perinteinen hierarkkinen johtamismalli on tullut tiensä päähän. Se on liian hidas ja kankea. Se ei mahdollista koko organisaation kapasiteetin hyödyntämistä eikä tue yksilöiden kehittymistä. Autonomian kasvu ja oman työn kokeminen merkitykselliseksi kasvattavat työn imua ja halua ottaa vastuuta – sen sijaan, että oltaisiin “vain töissä täällä”.

Jaettu vastuunotto ja yhdessä onnistuminen

Osa päätöksenteosta siirtyy etulinjaan – sinne, missä työ tehdään. Luottamus ei yksin riitä – päätöksenteon tueksi tarvitaan ymmärrystä ja tietoa liiketoiminnasta ja yhteisistä prioriteeteista. Vastuu on paitsi itsestä, myös tiimistä sekä tuloksista yli toiminto- ja jopa organisaatiorajojen. Yhteisen suunnan ja prioriteettien kirkkaus läpi koko organisaation, vuorovaikutuksen tavat ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä onnistumiselle.

Millainen on vastuunoton kulttuurimme?

Itseohjautuvuuden toteutustapoja on monia. Muutos ei tapahdu hetkessä eikä se tule koskaan valmiiksi. Turvallinen askel korkeamman itseohjautuvuuden suuntaan on aloitteellinen ja positiivinen vastuunoton kulttuuri – Accountability. Se auttaa kirkastamaan yhteisen suunnan. Se antaa organisaatiolle yhteisen kielen, työkalut ja koetellun prosessin ja taidot vastuunoton kasvattamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen.

Tee tästä benchmarking arviointi organisaatiosi vastuunoton kulttuurin tilasta

Arviointi vie aikaa vain muutamia minuutteja. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti. Lähetämme raportin sähköpostitse.

Kiitos!

Hele Lonka, Certified Culture Coach, Accountability Valmennus Oy

www.accountability.fi

Partners In Leadership on alan johtava globaali toimija, joka on kehittänyt kulttuurin johtamisen työkaluja, valmennusta ja kulttuurimuutoksen prosesseja jo lähes 30 vuoden ajan.

Strukturoitu räätälöityvä prosessi on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Samat yksinkertaiset mallit ja kieli toimivat organisaation kaikilla tasoilla, asemasta, koulutuksesta tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Accountability Valmennus Oy on näiden menetelmien osaaja ja edustaja yksinoikeudella Suomessa, osana kansainvälistä verkostoa.

#itsensäjohtaminen#vastuunotto#accountability#työyhteisötaidot#organisaatiokulttuuri

Yhteystiedot: Accountability Valmennus Oy, Espoo. Puhelin +358 40 753 77 88