YRITYSKULTTUURI – YKSINKERTAISUUS ON VOIMAA

Yrityskulttuuri on korkealla johdon prioriteettilistalla useissa eri kyselyissä. Yleisesti on tiedossa, miten kulttuuri vaikuttaa yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden menestykseen.  Millaisia ratkaisuja sen kehittämiseen on saatavilla?

INTEGROITU RATKAISU

Sen sijaan, että kehitetään erikseen yrityskulttuuria, esimiestaitoja, alaistaitoja ja työyhteisötaitoja, tarjoamme tähän yksinkertaisen integroidun ratkaisun. Näitä kyvykkyyksiä ei ole mielekästä erottaa. Jokainen johtaja ja esimies on myös alainen ja kollega – ja toimii yli organisaatiorajojen. Jokaisella on myös velvollisuus ja oikeus vaikuttamiseen organisaatiosta ja asemasta riippumatta. Organisaatio hyötyy koko työyhteisön yhtenäisestä toimintakulttuurista.

KÄYTÄNNÖN PROSESSI VALMENNUKSEN SIJAAN

Sen sijaan, että harjoitellaan näitä kyvykkyyksiä irrallisena, tarjoamme integroidun prosessin, joka on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa. Prosessissa lähdetään liikkeelle halutuista tuloksista ja sitoutumisesta. Prosessin ensimmäinen vaihe on yhteisten tuloksien kirkastaminen kaikille ymmärrettäviksi, jotta niihin ylipäänsä voi sitoutua.

Toki kyvykkyyksiäkin tarvitaan, mutta niiden on oltava yksinkertaisia ja toimittava kaikilla organisaatiotasoilla asemasta, koulutuksesta ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Yhteinen kieli, ajattelu ja tapa toimia läpi organisaation helpottaa kommunikaatiota, selkeyttää toimintaa ja rakentaa luottamusta.

Käytettävissämme on kolme eri prosessia. Niillä kaikilla on nämä peruspilarit, mutta niillä on tarpeen mukaan eri fokus.

SEURAAVA ASKEL?

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen, jossa keskustellaan teidän tarpeestanne ja teidän tilanteeseenne sopivasta etenemisestä.

Hele Lonka, Accountability Coach & CEO, Accountability Valmennus Oy

040 753 7788  hele.lonka@accountability.fi

 

Käytä 5 minuuttia aikaasi ja tee arvio oman organisaatiosi toimintakulttuurin suorituskyvystä. Lähetämme raportin sähköpostilla.

Tässä linkki arviointiin

 

KOLME VASTUUNOTON KULTTUURIN PERUSPILARIA

Seuraavat kolme asiaa ovat vastuunoton kulttuurin (Accountability) peruspilarit.

 1. Selkeä yhteinen maali
  • 3-4 priorisoitua tulosta, yhteinen fokus
  • Yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ja helposti muistettavassa muodossa
  • Jokainen osaa kytkeä oman roolinsa niihin
 2. Positiivinen “Tulta päin” – asenne
  • 16 vastuunoton kulttuurin parasta käytäntöä
  • Nämä ovat vastuunoton kulttuurin ydinkyvykkyydet
  • Nämä korreloivat tutkitusti suoritus- uudistumiskykyyn
 3. Muutoksen vahvistaminen ja juurruttaminen käytännön kokemuksilla
  • Puheet ja teot ovat linjassa
  • Tässä johto toimii esimerkkinä
  • Uuden kulttuurin kokemusten tietoinen tuottaminen ja kommunikointi